Kompetanseutvikling er sentralt i vårt arbeid for å være i front av utviklingen innen området arbeidsinkludering. Alle våre jobbkonsulenter har nylig vært på kurs i IPS; Individual Placement & Support. Hensikten er å styrke trening på jobbutvikling ved hjelp av IPS metodikk.

Kursholder Thomas Knutzen sammen med Jobbkonsulentene Lisa Jenssen og Kjell Bjørnar Vestnor
Kursholder Thomas Knutzen sammen med Jobbkonsulentene Lisa Jenssen og Kjell Bjørnar Vestnor
Hva må til for å få flere i jobb?

Ved å jobbe metodisk med prinsippene for Individual Placement & Support, fikk Jobbkonsulentene trenet seg på teknikker for arbeidsgiverkontakt. For å få flere i jobb, må fokuset først ligge på å prøve å forstå arbeidsplassen fra arbeidsgivers synspunkt.

Hva er gode spørsmål om bedriften, hvordan kartlegger man arbeidsgivers rekrutteringsbehov, hva vil være aktuelle jobbkandidater, hvilke andre stillinger enn de eksisterende kan man kartlegge, hvordan foregår ansettelsesprosessen?

Dette var noen av problemstillingene for kurset, og Jobbkonsulentene fikk også praktiske oppgaver som de måtte ut i lokalt næringsliv for å løse!

Kurset bidro også til en tankevekkende diskusjon av hva ordinært arbeid er? Hvilket arbeidsliv er det man leter etter, på vegne av deltagere i arbeidsrettede tiltak. Kanskje noe i retning av deltagelse i et vanlig arbeidsliv, med lik lønn og på like vilkår som alle andre.