Senter for arbeidsinkludering på Steinkjer har siden februar i 2014 hatt et tett og godt samarbeid med XXL. Odd-Magne var en av de som fikk mulighet til å starte opp i praksis i april. Etter en kort periode fikk han sine første betalte vakter på lørdager og etter 4 måneder fikk han fast ansettelse i butikken.

XXL_pluss

Historien om Odd-Magne og XXL sto også i Pluss magasinet i lørdagsavisen den 1. november. Reko viser her hvordan vi bistår deltakerne på veg inn i det reelle arbeidslivet.