Helse- og omsorgskomiteen har hatt besøksrunde i Nord – Trøndelag den 24. og 25. februar. De avsluttet sitt besøk i Nord – Trøndelag med besøk hos Kastvollen Rehabiliteringssenter. Der fikk de en presentasjon av rehabiliteringssenteret, der suksessfaktorer og utfordringer ble vektlagt. Det var en aktiv komite som stilte masse spørsmål.

stortingsbesøk