AS Reko i Steinkjer har nå flyttet fra Seilmakergata til Vakta på Steinkjersannan. Etter en omfattende omstillingsprosess fremstår Nye Reko med ny drakt som Senter for Arbeidsinkludering i Steinkjer og Namsos og Senter for Rehabilitering på Kastvollen. Vi ønsker deg velkommen til å besøke oss i våre nye lokaler på Vakta. Der finner du våre Jobbkonsulenter i Steinkjeravdelingen samt administrasjonen.

Administrerende direktør Eva Berg og assisterende direktør Bjørn Kalmar Aasland har ledet omstillingsprosessen og ser nå frem til å konsentrere seg om daglig drift og videre utvikling av kjernevirksomhetsområdene på avdelingene i Namsos, Steinkjer og Kastvollen.Reko2 AS Reko er en spennende bedrift med en viktig samfunnsrolle og har eksistert siden 1962.

Reko har drevet innen mange virksomhetsområder tidligere. De fleste avdelingene drives nå videre av tidligere ansatte i egne aksjeselskaper i Steinkjer og Namsos. Den eneste virksomheten som Reko har vært involvert i og som ikke drives videre er printvirksomheten. Seilmakergata (Rekobygget) er overtatt av nye eiere, men du finner fremdeles de fleste der.