YOLO er et gruppetilbud for ungdommer som ikke går på skole eller er i jobb – men som ønsker å bli en del av et skole- eller arbeidsmiljø. YOLO er hver dag i en bestemt periode. Da møtes gruppa til faste tider og har måltid og aktiviteter i lag. Ordinære bedrifter brukes aktivt i programmet gjennom å presentere egen bedrift, fortelle om jobbmuligheter og hva de ser etter hos en arbeidssøker.

Ungdommenes egne verdier, valg og holdninger til arbeidsliv og utdanning gir grunnlag til innholdet i programmet. I perioden har hver enkelt deltaker individuell oppfølging spesielt i forhold til å få kontakt med skole. Innsøking skjer gjennom NAV og i forkant av oppstart ønsker REKO å ha en samtale med hver enkelt deltaker.

YOLO

I disse dager er det åtte deltakere fra Steinkjerområdet som har fått tilbudet. Det er Gro Meling Karikoski og Gunhild Hammer fra Reko Steinkjer som har hovedansvaret for ungdommene.

– Vi la planer for hvordan dette tilbudet skulle bli før vi møtte ungdommene, forteller prosjektleder Gunhild Hammer. – Vi har også forandret på mye underveis, nettopp for å komme ungdommene i møte på deres premisser. Vi vil i utgangspunktet holde på i fire uker, med kortere eller lengre dager etter behov.

-Disse ungdommene har alle sine hverdagslige utfordringer, så vi er svært fornøyde med oppmøtet og engasjement de har vist. De har tødd opp og blitt tryggere på både seg selv og i forhold til de andre på gruppa. Veldig positivt, smiler Gro.

På spørsmål om hva ungdommene selv synes, så er tilbakemeldingene halvveis ut i programmet at dette har vært veldig greit, selv om det har vært flere «dørstokkmiler» og personlige utfordringer underveis. – Det er fint å få hjelp til å komme i gang, smiler en av deltakere.