Onsdag 29. april 2015 hadde vi på Kastvollen besøk av Norges Parkinsonforening. Forbundsstyret og administrasjonene hadde lagt sitt møte med fylkeslederne i Møre og Romsdal, Nord – Trøndelag og Sør – Trøndelag til Kastvollen. Kastvollen fikk presentert sitt tilbud, både gjennom en teoretisk presentasjon og omvisning. Vi opplever et meget godt samarbeid med Parkinsonforeningen og vi setter stor pris på at du valgte å legge møtet her til oss!

For nærmere info om Parkinsonforeningen se www.parkinson.no