Kastvollen rehabiliteringssenter inviterer til dialogmøte fredag 29. mai. Målgruppe er brukerorganisasjon i Helse Midt – Norge som har tilknytning til senteret. Hver inviterte brukerorganisasjon kan stille med inntil 2 representanter.

Målgruppe:
Brukerorganisasjon i Helse Midt – Norge som har tilknytning til senteret. Hver inviterte brukerorganisasjon kan stille med inntil 2 representanter.

Sted: Møterommet ved Kastvollen Rehabiliteringssenter.
Når:  Fredag 29. mai 2014 kl. 12.00 – 15.00.

Program dialogmøte vår 2015

Arrangør: brukerutvalget og ledergruppen ved Kastvollen