Attførings

Senter for arbeidsinkludering, avdeling Namsos og Steinkjer, deltok på Fagkonferansen for attføringsbedriftene i Kristiansand 5-7 mai. Konferansen avholdes årlig der arbeidsmarkedsbedriftene samles for en felles kompetanseheving.

Årets konferanse hadde fokus på tre områder, politiske endringer i rammevilkår og endringer for AMB-bedriftene, fokus på kontakt med næringslivet samt faglig metodikk.

Statssekretær Torkil Åmland (foto Attføringsbedriftene)
Statssekretær Torkil Åmland (foto Attføringsbedriftene)

Den nye regjeringen, representert av statssekretær Torkild Åmland, gjorde rede for det kommende AFT-tiltaket(Arbeidsforberedende tiltak), som skal erstatte dagens APS-tiltak(Arbeidspraksis i skjermet virksomhet). Målet med det nye tiltaket er  bidra til å skape et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsmarked i tillegg til en enklere tiltaksstruktur.

Direktør Johan Martin Leikvoll i bransjeforeningen Attføringsbedriftene fulgte opp Åmlands innlegg, om at endring er den nye hverdagen og at bransjen oppfordres til å tenke nytt og strukturelt.

Magne Enger fra AMB-bedriften Menova i Hønefoss, la vekt på mulighetene i Ringer i Vannet(RiV), et prosjekt initiert av NHO. RiV-prosjektet tar utgangspunkt i reelle behov for rekruttering i dagens arbeidsmarked og ser RiV-metodikken som stadig mer etterspurt i næringslivet. Som delaktig i prosjektet ønsker AS Reko avdeling Steinkjer og Namsos å intensivere arbeidet med RiV inn mot næringsliv i våre eierkommuner Steinkjer, Verran, Inderøy og Namdalsregionen, sommeren 2015.

I tillegg til bredt faglig innhold satte fagkonferansen fokus på viktigheten av nytenking rundt lokalisering av flere samarbeidspartnere og vårt bidrag i lokalsamfunnet.