De siste dagene har vært svært travle ved Narvesen på Amfi, da de har vært utsalgssted for billetter til Steinkjerfestivalen. Leder Tove A. Dyrstad og ansatt Florence Najjemba tok seg allikevel tid til et lite intervju med REKO. Florence Najjemba har bodd i Norge siden 2007, og har vært arbeidsledig inntil hun fikk muligheten hos Dyrstad v/ Narvesen i slutten av 2014.Narvesen

Dyrstad har ofte tatt i mot mennesker som har fått økonomisk bistand fra NAV, som har vært der både i form av en arbeidspraksis eller som har fått ansettelse.

På spørsmål om hvordan hun som leder forholder seg til en mangelfull CV, svarer hun:

«Det er lite interessant om man har en lang eller kort CV, det viktigste er personligheten og evnen til å kunne bli en god selger etter hvert – vi blir god i lag».

Videre sier hun at Narvesen dessverre ikke kan ansette noen i store stillinger, men gir gjerne muligheten til de hun kan. Hun er stolt av at de deltidsstillingene hun har kunnet ansette i, har ført til at mange nå har kommet seg videre ut i større stillinger. Hun opplever at Narvesen fungerer som et springbrett videre i arbeidslivet.

Dyrstad ønsker at ansattegruppa skal være sammensatt med tanke på alder, kjønn og etnisitet. Vi har jenter og gutter på 16-17 år, godt voksne menn og fremmedspråklige, og vi ser at dette påvirker kundestrømmen på en positiv måte. Hos oss er alle velkommen.

Noen av dem vi får inn i praksis hos oss, har ofte noen utfordringer og da varer ærligheten lengst. Da Florence startet å arbeide hos oss, var språk til dels en utfordring. Vi ser nå at dette har forbedret seg betraktelig. Videre tips til arbeidssøkere er at oppmøtet må være på plass, og at referanser kan være viktige.

Florence sier hun først og fremst er svært takknemlig for samarbeidet hun har hatt med Quality Grand Hotell Steinkjer, der hun har hatt arbeidspraksis. Der fikk hun god opplæring, ble inkludert i et flott arbeidsmiljø og fikk en oppdatert referanse. En ny referanse gjorde det lettere å søke arbeid. På Narvesen møtte hun Dyrstad, som viste interesse og tok seg tid til å lese hennes søknad.

På spørsmål hvordan Reko har bidratt i prosessen, svarer hun;Narvesen 2

«Reko har støttet meg, veiledet meg som jobbsøker, bistått med søknader og CV. Når jeg skulle på intervju med Narvesen, fikk jeg bistand til å forberede meg, sier Florence»

Hva har det betydd for deg å få jobb?

«Det kan jeg ikke forklare med ord. Livet mitt er helt annerledes! Det er så godt å stå opp om morgenen når jeg vet at det er jobb som venter på meg. Dattera mi er så stolt av meg. I tillegg er omgangskretsen min interessert i å vite om hvordan jeg har skaffet meg jobb – og viktigst; jeg har vunnet selvstendigheten tilbake».

Reko hadde med kake og feiret ansettelsen av den nye medarbeideren og ønsket lykke til videre!