Fredag 29. mai arrangerte brukerutvalget og ledergruppen ved Kastvollen dialogmøte. Brukerorganisasjonene i Helse Midt – Norge, som har tilknytning til senteret, var invitert til møtet. Brukerrepresentanter fra MS-, Parkinson- og CP foreningene i Nord-Trøndelag, Sør Trøndelag og Møre og Romsdal var representert. I tillegg deltok representanter fra FFO. Vi var ca. 20 personer til stede under møtet.

BRUKERUTVALGET29MAI

Programmet for dagen var:

  • Presentasjon av tilbudet ved Kastvollen Rehabiliteringssenter.
  • Brukerinnlegg v/Gunnar Kvaal.
  • Aktiv og konstruktiv diskusjon rundt temaet «forventninger til tilbudet ved Kastvollen»

Vi ved Kastvollen setter stor pris på et godt samarbeid med brukerorganisasjonene, og synes dette årlige møtet har stor nytteverdi!