Ringer i vannet CMYK

Ringer i Vannet bistår NHOs 23.000 medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft. Prosjektet kartlegger bedriftenes behov og søker å finne riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

Ringer i Vannet (RiV) er et prosjekt i regi av Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), initiert i 2012. Prosjektet tar utgangspunkt i delmål 2 av IA-avtalen, som har til hensikt å få flere personer med redusert arbeidsevne over i arbeid. For å oppnå dette legges det til rette for et mer forpliktende samarbeid mellom attføringsbedriftene og arbeidsgivere. Samtidig settes det søkelys på arbeidsgivernes behov for arbeidskraft.

Prosjektperioden for RiV er nå videreført ut 2018, parallelt med IA-avtalen. Metodikken og resultatene fra første del av prosjektet begynner nå å synliggjøres. Norsk industri har publisert en artikkel fra Orkel AS i Sør Trøndelag, som på en god måte viser mulighetene i RiV-samarbeidet.

Prosjektet har også gitt gjenklang utenfor Norges grenser. NHO Service var nylig i Ungarn for å signere avtaler for oppstart av RiV.

Reko planlegger å øke innsatsen med Ringer i vannet fra sommeren/høsten 2015. Bedriften har siden oppstarten vært en del av RiV-felleskapet. 2014 var imidlertid et år preget av stor omstilling for bedriften og arbeidet med Ringer i vannet gikk på bekostning av dette.

Bedrifter i NHO-felleskapet som ønsker mer informasjon om RiV-samarbeidet, inviteres til å ta kontakt med Reko sine næringslivskontakter.

 

Morten Berntsen; næringslivskontakt for Namsos og Namdal

Mobil: 975 36 100

Torgeir Nørholm; næringslivskontakt for Verran, Steinkjer og Inderøy

Mobil: 979 62 470