Ringer i Vannet del-2 i Trøndelag er nå godt i gang. Key Account Managere fra tiltaksbedriftene møttes denne gangen hos REKO i Steinkjer. Vi går en spennende høst i møte, stemningen er god og alle har et felles mål om at stadig flere kandidater skal rekrutteres inn i våre medlemsbedrifter, forteller Janne Krohn- Hansen i Ringer i Vannet.

AS REKO er medlem og benytter Ringer i Vannet-samarbeidet aktivt i sitt markedsarbeid i Nord-Trøndelag.Ringer i Vannet-møte i Steinkjer