HARALD HOLTHE KOGNITIV TERAPI

Kastvollen jobber med kompetanseheving i form av kognitiv terapi. Fagdag nummer tre av fire ble gjennomført 27. august 2015. Disse gjennomføres som halve fagdager med forelesing og diskusjoner/samtaler. Vi får kurset våre ansatte i «kognitiv terapi» slik at alle får innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Gjennom blant annet kartlegging av vanskelige situasjoner, utforskning av negative tanker og stimulering til sosial kontakt og aktivitet, forsøker vi å bryte onde sirkler som opprettholder helseproblem.