yolo

YOLO er et gruppetilbud for ungdommer som ikke går på skole eller er i jobb – men som ønsker å bli en del av et skole- eller arbeidsmiljø. Gruppa møtes hver dag i en bestemt periode, til faste tider og har måltid og aktiviteter i lag. Ordinære bedrifter brukes aktivt i programmet gjennom å presentere egen bedrift, fortelle om jobbmuligheter og hva de ser etter hos en arbeidssøker. Erfaringene så langt er at nært 100% av deltakerne enten kommer i arbeid, utdanning eller andre aktive løsninger.

Runde 3 av ungdomsprosjektet YOLO er i gang. Denne gangen med 10 ungdommer mellom 18-30 år som i 8 uker daglig skal samles hos Senter for arbeidsinkludering, AS REKO. Det var flere søkere enn plasser i denne runden og derfor ble de ti plassene fort fylt opp.

YOLO kjøres etter samme lest som de foregående gjennomføringene med 8 ukers tilbud. Store deler av innholdet er jobbforberedende aktiviteter og bedriftsbesøk. Allerede dag nummer to var vi på bedriftsbesøk på Kastvollen, hvor lunsjen ble inntatt ute i det fri  over bål etterpå.

DSC_1121