KOGNITIV SVIKT - TORE TARALDSEN

25 personer deltok på fagdag på Kastvollen Rehabiliteringssenter tirsdag 20. oktober 2015. Fagdagen ble arrangert i forbindelse med den nasjonale rehabiliteringsuken. Det var helsepersonell fra eierkommunene Inderøy, Verran og Steinkjer som var invitert. Temaet for dagen var «Kognitive utfordringer» og «Hvordan ivareta og tilrettelegge for mestring av hverdagen for mennesker med kognitive utfordringer». Foredragene ble holdt av lege Tore Taraldsen og spesialergoterapeut Elisabeth Vang Olsen.

EVO UTFORDRINGER KOGNITIV SVIKT