Odd Einar Vibstad har vært på Jobbloftet i Namsos siden det startet i januar 2015. På Jobbloftet har han vært gjennom en periode der han tok praktisk opplæring på anleggsmaskinene, hjullaster, gravemaskin og dumper. Han sier at han har fått god veiledning og oppfølging i prosessen fram til praksisplassen han har i 20151030_122138dag. 

Nå er han utplassert hos vår nye samarbeidspartner, GrunnPartner AS i Overhalla.
GrunnPartner AS er en bedrift som ble etablert for ca ett år siden med fire ansatte. Daglig leder er Kjell Morten Kjøglum. De er i dag syv ansatte og har planer om å øke arbeidstokken framover til at de blir ni til ti ansatte. De jobber med legging av kabel i grøft, rivning av kraftlinjestolper og opprulling av gamle kabler samt fjerning av trafokiosker.

Etter en periode med søking etter praksisplass/jobb så startet Odd Einar opp hos GrunnPartner AS der han jobber med det meste, fra grøftemann til kjøring av anleggsmaskiner og bygging av stolpefester i betong på Brekvasselv.

Målet med praksisen er at han kan få en lærekontrakt slik at han kan fullføre fagbrevet som han avbrøt for to år siden. Odd Einar sier han stortrives i praksisen og vil gjerne jobbe for firmaet. Arbeidsleder Bo Strøm uttaler at han er imponert over innstillingen til Odd Einar da han opplevde at han, på den verste regnværsdagen i høst, sto i regnklær før kl 0700 klar for en ny arbeidsdag. 

IMG_0070Stolper kappes med motorsag og lunnes klar for henting av helikopter, mens kabelen blir tromlet på egne kabeltromler (bildet til venstre).

Videre skal firmaet til Nakklingen i Ytre Namdal der de skal grave 16 km med kabelgrøft. Et prosjekt som tar flere måneder. Der vil Odd Einar bli oppfulgt tett av AS REKO i Namsos for at han skal nå sine mål.