Som medlem i Næringslivets hovedorganisasjon, tar AS REKO del i prosjektet Ringer i Vannet.

Ringer i Vannet-strategien ønsker å bidra til at mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeid, kommer inn eller tilbake i arbeidslivet jfr. IA-avtalens delmål 2. AS REKO Senter for arbeidsinkludering, ønsker å bruke prosjektet til å koble sammen arbeidstakere og NHO-bedrifter. Å lykkes i denne koblingen vil gi stor gevinst for enkeltmennesket, i tillegg til samfunnsøkonomiske gevinster.

Strategien bygger også på at arbeidsgivere ønsker arbeidstakere som har, eller kan tilegne seg tilfredsstillende kompetanse ut i fra hva slags arbeid som skal utføres. AS REKO og andre tiltaksarrangører er spredt over hele landet og har lang erfaring med å forberede personer med ulike former for yrkesbegrensninger, slik at de kan møte arbeidsgiveres krav. Tiltaksarrangørene vil også kunne foreta den nødvendige oppfølgingen på arbeidsplassen som NHO-bedriften krever, og rådgivning etter at kandidaten har fått fast ansettelse. Ringer i Vannet-strategien innebærer en metodikk der NHO-bedriften har kontakt med en lokal arbeidsmarkedsbedrift, som etter en kartlegging vurderer om man har passende kandidater. Opplæring og veiledning kan bli gitt for at kandidaten skal bli aktuell som arbeidstaker i NHO-bedriften.

Les mer og se videoer fra RiV-prosjektet her.

Forskningsstiftelsen FAFO har levert en rapport om Ringer i Vannet siden oppstarten i 2012. Rapporten er utarbeidet gjennom intervjuer med prosjektledelse, ansatte i arbeidsmarkedsbedriftene og arbeidsgivere organisert i NHO. Les mer om Fafo-rapporten her.

Ta gjerne direkte kontakt med Torgeir Nørholm på telefon 979 62 470 eller torgeir.norholm@reko.org om din bedrift er interessert i et samarbeid.