konitiv adferdsterapi des 15

 

Kastvollen Rehabiliteringssenter har i løpet av 2015 hatt fire fagdager for alle ansatte. Vi har fokus på kompetanseheving og ved å gjennomføre fagdagene på Kastvollen Rehabiliteringssenter når vi mange flere, enn når 1-2 personer deltar på eksterne kurs.

Det er psykologspesialist Harald Holthe som har ledet oss gjennom disse dagene og har hatt en innføring i grunnleggende prinsipper i kognitiv terapi, som også kalles kognitiv adferdsterapi. Dette retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall.

Vi har tro på at vi kan anvende kognitive tilnærminger innenfor rehabilitering, og å trene opp pasienten til å bli mer bevisst seg selv. Dette igjen vil fremme for eksempel mål og mestring.