Vi har siden vinteren 2014 hatt et godt og tett samarbeid med XXL på Steinkjer. Siden oppstarten har 11 av våre deltakere hatt arbeidspraksis i kortere eller lengre tid. Vi har avtale om at 3 måneder er tiden i arbeidspraksis. Etter denne perioden avslutter vi praksisen og deltaker har fått avklart om butikk, med alle de oppgavene som er der, er egnet arbeid og evt. hva som bør avklares videre.

Resultatet så langt er at XXL har gitt fire av deltakerne deltidskontakter der de arbeider fra noen timer til nærmere full tid. I den forbindelse var vi der med kake tidligere i høst. Denne er laget ved Baker’n – en annen av våre samarbeidsbedrifter på Steinkjer.

Vår erfaring med XXL er at de er gode på inkludering, de følger opp medarbeiderne og har klare forventninger noe som gjør at våre deltakere opplever at dette er en bedrift som ser verdien i enkeltmennesket. I tillegg gir det bedriften gode muligheter til å finne de gode medarbeiderne og at de aktivt bruker denne ordningen til rekruttering av nye medarbeidere.

En av deltakerne har nettopp startet i praksis i denne flotte bedriften.xxl

Fremtiden er spennende og vi må hele tiden gi av oss selv og være interessert i bedriftene for å skape godt samarbeidsklima, relasjoner og bygge omdømme både for dem og REKO, sier Anita Strøm som er ansvarlig for samarbeidet med XXL hos REKO.