DSC_0080

 

PSYKISKE UTFORDRINGER OG MESTRING VED KRONISK SYKDOM

HVA: GRATIS SEMINAR MED SPESIALPSYKOLOG HARALD HOLTHE

HVOR: KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER

NÅR: TIRSDAG 5. APRIL KL 12.00 – 15.00

HVEM: FOR MENNESKER MED KRONISKE NEVROLOGISKE LIDELSER (EKSEMPELVIS MS, PARKINSON, CP, POLYNEVROPATI, POSTPOLIO M.M.), SAMT DERES PÅRØRENDE.

12.00 – 12.15:
KAFFE OG REGISTRERING. OMVISNING FOR DEN SOM ØNSKER DET

12.30 – 13.30:
PSYKISKE UTFORDRINGER OG MESTRING VED KRONISK SYKDOM v/ HARALD HOLTHE

13.30 – 13.45:
PAUSE

13.45 – 14.30:
GRUPPEDISKUSJON

14.30 – 15.00:
SAMLING AV TRÅDENE v/ HARALD HOLTHE

15.00: TAKK FOR I DAG!

PÅMELDING: innen 18. mars til randi.dalen@reko.org

(pga. gruppediskusjonen ber vi deg presisere i påmeldingen om du selv har en nevrologisk lidelse, eller om du er pårørende)

NB! BEGRENSET ANTALL PLASSER, SÅ FØRST TIL MØLLA!

ARRANGØR: Kastvollen Rehabiliteringssenter