IMPULSKONTROLL - 24.01.16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansatte ved Kastvollen deltok på seminar om: « Impulskontrollforstyrrelser ved Parkinson», i Oslo den 21. januar 2016. Seminaret ble arrangert av Norges Parkinsonforbund.

På programmet stod:
–          Erfaringer fra to personer som har opplevd impulskontrollforstyrrelser
–          Ulike former for impulskontrollforstyrrelser v/ psykolog Anders Hagen Erga,  Nasjonalt kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser
–          Medikamentellbehandling av impulskontrollforstyrrelser v/ nevrolog Mathias Toft, Oslo universitetssykehus
–          Pengespillproblematikk v/ psykolog Helge Molde, Universitetet i Bergen
–          Bivirkningsmelding om impulskontrollforstyrrelser v/ overlege Sigurd Hortemo, Statens legemiddelverk

For nærmere info. om impulskontrollforstyrrelser se parkinsonforbundet sine hjemmesider www.parkinson.no. De har også utarbeidet en brosjyre om temaet.