Senter for Arbeidsinkludering sin viktigste jobb er å få flere inn i arbeidsmarkedet. Den siste tiden har flere av våre arbeidssøkere fått fast arbeid og nådd sine mål. En av våre arbeidssøkere har nylig fått tilbud om fast stilling hos Baker’n på Wistbygget. Han har fått stilling hvor han kjører budbil, med bakverk og kaker som skal bringes rundt i Steinkjer og omegn.

Reko ønsker lykke til, og takker for et godt samarbeid med daglig leder Kari Mortensen hos Baker’n. Bilde bakern 2016 januar