AS Reko – senter for arbeidsinkludering avd. Innherred og Namdal, deltok på iJobbdagene 12-13 januar. iJobbdagene er attføringsbransjens største samlingspunkt og arrangeres annethvert år. Agenda for dagene var flyktninger, ungdom og utdanning og hvordan arbeidsmarkedsbedriftene kan tilby sine tjenester inn mot disse gruppene.

Reko tilbyr ungdomsprosjektet  jobbloftet og YOLO. Gjennom disse ungdomsprosjektene har avdeling arbeidsinkludering bygd verdifull kompetanse og deltakerne har gode resultat. Bedriften ser nå på muligheten til enkelt å tilpasse konseptet til andre grupper, eksempelvis flyktninger. Budskapet på iJobbdagene var at den beste integreringen skjer med tidlig innsats mot arbeidslivet.

NHO direktør Kristin Skogen Lund og Roger Bjørnstad fra Samfunnsøkonomisk analyse presenterte flere framtidsscenarioer for hvordan framtidas arbeidsliv vil utvikle seg. Felles for scenarioene er at det stilles krav til kompetanse, utdanning og sosiale ferdigheter til arbeidstakerne. Fellesnevneren er mestring ved å bygge opp mennesker til å nå sitt potensial i hverdagen, i utdanning og mot arbeidslivet.

AS REKO vil fortsette sitt gode arbeid sammen med sine samarbeidspartnere i tiden fremover. Dette for å levere enda bedre tjenester for sine deltakere på vei til utdanning og arbeidsliv. Det vil i tiden fremover være enda viktigere med fleksible samarbeidsformer og rom for innovasjon, nytenkning og utvikling i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, offentlig – og privat sektor.

Se videoer fra Ijobbdagene 2016 ved å klikke her.