Bålpanne

Tilbud om UKEOPPHOLD FOR PERSONER MED PARKINSON 19.09 – 24.09 2016

Målgruppe: Personer med nydiagnostisert Parkinson sykdom

Tema:

– Hva er Parkinson sykdom v/ lege

– Kosthold v/ institusjonskokk

– Betydningen av fysisk aktivitet v/ fysioterapeut

– Psykiske reaksjoner og mestring v/ psykolog

– Rettigheter v/ sykepleier og ergoterapeut

– Avspenning

– Informasjon fra Parkinsonforeningen

– Møte andre som har Parkinson

– Trening og uteturer

 

Søknadsprosedyre:

Søknad må sendes via lege (merk: ukesopphold Parkinson).

Sendes til:

Regionalt henvisningsmottak for spesialisert rehabilitering

Helse Nord – Trøndelag

Postboks 333

7601 Levanger

 

Egenandel: 138, – kr pr. døgn