DSC_0022

Tilbud om UKEOPPHOLD FOR PERSONER MED MS 26.09. – 01.10. 2016

Målgruppe:       Personer med nydiagnostisert Multippel Sklerose

Tema:

  • Hva er MS v/ lege
  • Kosthold v/ institusjonskokk
  • Betydningen av fysisk aktivitet v/ fysioterapeut
  • Psykiske reaksjoner og mestring v/ psykolog
  • Rettigheter v/ sykepleier og ergoterapeut
  • Avspenning
  • Informasjon fra MS – forbundet
  • Møte andre som har MS
  • Trening og uteturer

 

Søknadsprosedyre:

Søknad må sendes via lege (merk: ukeopphold MS).

Sendes til:

Regionalt henvisningsmottak for spesialisert rehabilitering

Helse Nord – Trøndelag

Postboks 333

7601 Levanger

 

Egenandel: 138, – kr pr. døgn