LSVT Big

Tilbud om GRUPPEOPPHOLD FOR PERSONER SOM ER DBS OPERERT

Målgruppe:                       Personer med Parkinson sykdom som er DBS operert

Varighet:                            4 uker

Tema:

  • Hva er Parkinson sykdom v/ lege
  • Livet etter en DBS operasjon v/ lege og sykepleier
  • Betydningen av fysisk aktivitet v/ fysioterapeut
  • Psykiske reaksjoner og mestring v/ psykolog
  • Avspenning
  • Møte andre som har blitt operert
  • Individuell trening
  • Gruppetrening
  • Sosiale aktiviteter

 

Søknadsprosedyre:

Søknad må sendes via lege (merk: gruppeopphold DBS).

Sendes til:

Regionalt henvisningsmottak for spesialisert rehabilitering

Helse Nord – Trøndelag

Postboks 333

7601 Levanger

 

Egenandel: 138, – kr pr. døgn