Jobbkonsulenter fra Ungdomsprosjektet ved AS REKO deltok på temadag om «opplæring i bedrift» på Stiklestad 4.mai. Arrangør var Nord-Trøndelag fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring.

Ungdom og arbeid
Eifred Markussen (midten) sammen med jobbkonsulent Anita Gravbrøt og Lena Oldren Heggstad fra Reko

Målgruppe for dagen var OT, NAV, PPT, elevtjenester, videregående skole, fagopplæring, opplæringskontor og andre som tilrettelegger for lærebedrifter og kompetanseheving.

Eifred Markussen var hovedinnleder. Han har jobbet med forskning på videregående opplæring og frafallsproblematikk gjennom de siste 25 år. Eifred er seniorforsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, – og han presenterte resultater fra forskning på videregående opplæring i perioden 2008 frem til 2014. En interessant og inspirerende gjennomgang av et stort statistisk materiale, hvor vi både fikk presentert kompleksiteten knyttet til gjennomføring av videregående opplæring – og også bekreftet og avkreftet myter omkring årsaker til frafall. Sammenhengen mellom gjennomført utdanningsnivå og tilknytning til arbeidsliv er kanskje det tydeligste som kommuniseres, og det er viktig å jobbe systematisk for å legge til rette for at flest mulig kan fullføre utdanning over grunnkompetansenivå.

Andre tema som belyst gjennom parallell-workshops var grunnkompetanse som lærekandidat, etableringer av formidlingskoordinatorer i videregående skole, karriereveiledning for flerspråklige og samarbeid mellom skole – bedrift og NAV.

Mye relevant kunnskap å ta med seg inn i videre drift og utvikling av tjenester til Senter for Arbeidsinkludering!