Et unikt tilbud til ungdom

Ungdomsprosjektet er et tilbud om oppfølging og veiledning til ungdom som ønsker hjelp til å komme tilbake til videregående opplæring, og som er i aldersgruppen 15-21 år. Prosjektet startet 01.april i år, og prosjektperioden er 3 år. Vi er nå godt i gang, og som bildet viser er det et lagarbeid som er etablert mellom NTFK, Reko og Fides.

Ugdomsprosjektet NTFK

Fra Reko sin lokasjonen på Steinkjersannan gir vi oppfølging til omkring 15 ungdommer, og vi samarbeider med OT rådgivere tilknyttet kommunene Leksvik, Inderøy, Steinkjer og Verran.

Fra Tydal i sør til Verran i nord

Reko og Fides samarbeider om å tilby Ungdomsprosjektet til ungdom som er bosatt i kommuner fra Tydal i sør – til Verran i nord, og det er Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring som er prosjekteier. I Ungdomsprosjektet tilbyr vi ungdommen oppfølging av en fast kontaktperson, som vil gi veiledning i arbeidet med ungdommens handlingsplan for å nå mål.

Innholdet i prosjektet

  • Arbeidsrettede aktiviteter, arbeidspraksis i bedrift og jobbskygging
  • Helsefremmende aktiviteter, sosial trening, veiledning om bl.a. kosthold, trening, søvn, mestring av valg og kommunikasjon
  • Karriereveiledning og kunnskap om arbeidsmarkedet
  • Støtte til å strukturere og håndtere hverdagens gjøremål
  • Kombinasjon av individuell oppfølging og gruppeaktivitet

Målsettingen for prosjektet er at den enkelte ungdom kommer i gang med videregående opplæring i skole og/eller bedrift.

Interessert? Kontakt oss for nærmere informasjon, og eventuell innsøking via OT rådgiver.