REKO Senter for Arbeidsinkludering øker aktivitetsnivået og har i den anledning ansatt flere nye medarbeidere på Vakta. Nye kolleger _aug2016På bildet fra venstre Lise Brevik, Kristian Melgård Kirknes, Camilla Hagstrøm-Sjaastad og Odd-Are Sandhaugen.

Lise er Ergoterapeut og kommer fra stilling som bedriftsrådgiverrådgiver hos IHMS, Kristian er Fysioterapeut og CrossFit-instruktør og har blant annet jobbet på Campus og Kastvollen Rehabiliteringssenter. Camilla er Sosionom og har blant annet jobbet i rusomsorg, NAV og barnevern. Odd-Are er utdannet innen skogbruk med blant annet mange års arbeidserfaring fra ulike stillinger i Allskog.

En meget kompetent gjeng som vil styrke Reko som kompetansebedrift ytterligere, sier Leder for Senter for Arbeidsinkludering Tone Flaten.

Vi ønsker våre nye kolleger velkommen!