bilde-ntnu-studenter-2016-oktober

Kastvollen har i flere år hatt et evalueringssamarbeid med professor Rundmo ved NTNU. Tirsdag 4. oktober hadde vi besøk av fire av hans positive og interesserte studenter, som gjennom fokusgruppeintervju og innsamling av kvantitative data skal bidra i evaluering av vårt nystartede gruppetilbud til DBS-opererte. Vi ser frem til å lese den ferdige evalueringsrapporten i november!