sintef-desember-2016-1

Kastvollen Rehabiliteringssenter har i samarbeid med SINTEF fått midler fra Helsedirektoratet til et forprosjekt våren 2017!

Vi ønsker å finne ut mere om hva som motiverer til/hindrer brukerne i god egenoppfølging etter endt spesialisert rehabilitering. Slik egenoppfølging kan bety mye for både sykdomsforløp og livskvalitet, og vil derfor være svært viktig å få mere kunnskap om. På bakgrunn av denne kunnskapen vil det kunne utvikles teknologi og tjenester som kan legge grunnlag for videre hovedprosjekt, der utvikling av nye produkt og/eller tjenesteløsninger kan støtte brukerne i egenoppfølging. Kastvollen Rehabiliteringssenter vil også stille som partner i et hovedprosjekt, om og når dette blir aktuelt.

Nå ser vi frem til spennende arbeid med dette forprosjektet utover våren, sier Bente Oldren, daglig leder ved Kastvollen Rehabiliteringssenter.