100% av deltakere i Reko Arbeid og Karriere er sikret arbeidsutprøving i ordinær virksomhet. Dette gir stor overgang til lønnet arbeid og økt livskvalitet. Tett og individuell oppfølging av våre kompetente jobbkonsulenter før, under og etter arbeidsutprøving sikrer at 1 av 3 kommer ut i lønnet arbeid.

Battrapporten til NHO service viser at Reko er på topp i landet med 100% i ordinær arbeidsutprøving sammenlignet med landsgjennomsnittet for Arbeid og inkluderingsbransjen som er på 39%. Reko formidler dobbelt så mange til lønnet arbeid sammenlignet med landsgjennomsnittet i bransjen. Reko er blant de beste i landet!

Vi er glad for at samarbeidet vi har med våre 400 arbeidsgivere i regionalt næringsliv gir gode resultater for enkeltpersoner. Samtidig viser dette at arbeidsgiverne tar et stort samfunnsansvar og inkluderer mennesker i omstilling.

Vi er stolte av at den næringslivsrettede spesialiseringen i arbeidsinkludering sammen med vår metodikk gir så gode resultater, både for samfunnet og enkeltmennesker. Dette er et kjempegodt grunnlag for å fortsette med den strategien vi har valgt, sier Eva Berg, Daglig leder i Reko Arbeid og Karriere.

Avdelingsleder Tone Flaten, Daglig leder Eva Berg og Avdelingsleder Gunhild Hammer
Avdelingsleder Tone Flaten, Daglig leder Eva Berg og Avdelingsleder Gunhild Hammer