Adrian hadde egentlig gitt opp, men ved hjelp av Ungdomsprosjektet i regi av NTFK, Rekos ungdomsteam og MedTek AS fikk han troen på fremtiden igjen! I mandagens utgave av Trønderavisa kan du lese den gode historien om Adrian Hastad! På bildet nedenfor ser du Adrian Hastad som har funnet seg godt til rette som lærling ved MedTek AS, der han får veiledning av tekniker Stig Bjarne Skevik.
Les artikkelen her T-A 20.februar

Medtek_Adrian feb17

For deltaker Leif Adrian ble Ungdomsprosjektet et vendepunkt i livet og begynnelsen på en ny og meningsfull hverdag. 

Rekos Ungdomsteam

Ungdom er et viktig satsningsområde hos Reko Arbeid og Karriere. Ungdomsteamet består i dag av 3 medarbeidere. Reko Arbeid og Karriere er en av flere leverandører i NTFK`s Ungdomsprosjekt, et prosjekt med målsetting om å bistå «drop-out-elever» i Videregående Skole med å finne motivasjon for å fullføre vidergående opplæring. Våre jobbkonsulenter tilknyttet Ungdomsprosjektet har pr. i dag 18 deltakere i ulike aktiviteter. Disse tilbys tett individuell oppfølging med fokus på den enkelte deltakers ønsker og mål for fremtid og karrierevalg.

ungdomsteam
Rekos ungdomsteam, fra venstre teamleder Lena Oldren Heggstad, Torgeir Nørholm og Anita Gravbrøt