4 ledende selskap går sammen om Trøndersk satsning

Økende konkurranseutsetting fra NAV, økende konkurranse fra hele landet, nytt storfylke og strukturelle endringer er bakgrunnen for at aktørene AS REKO i Steinkjer, Fides AS i Stjørdal, Norservice AS i Trondheim og Rosenvik AS på Orkanger nå etablerer felles selskap og satsning i Trøndelag. Gjennom satsningen er målet å styrke tjenestetilbudet som leverandør til NAV på de konkurranseutsatte avtalene, kunne tilby avtaler for hele det nye fylket med ett kontaktpunkt, sikre arbeidsplasser lokalt og etablere nye tjenestetilbud til næringslivet innen sykefraværsoppfølging, karriereveileding, omstillingsarbeid, lederutvikling, teamutvikling og kompetanseheving som er komplementære til de tjenester selskapene leverer fra før.

Hele Trøndelag som satsningsområde

Gjennom det nye selskapet vil de 4 aktørene, som i hver sin region er markedsledende innen arbeidsmarkedstjenester og arbeidsinkludering, tilby sine tjenester og kompetanse i byene Namsos, Steinkjer, Levanger, Stjørdal, Trondheim og Orkanger med alle nærliggende kommuner. Bak satsningen står 4 aktører som samlet står for en omsetning på over 200 millioner, inklusive de avtaler som omfatter skjermet arbeidstrening og arbeidsforberedende trening der de 4 aktørene hver for seg har sin godkjenning hos NAV. Disse avtalene vil fremdeles bli håndtert av eierselskapene hver for seg. Men nå satser de sammen for å bli ledende på konkurranseutsatte NAV-avtaler i Trøndelag og nye tjenester til næringslivet.

Offensivt grep

«Med et marked og en konkurransesituasjon i stadig endring ser vi helt klart behov for å gjøre grep for å styrke vår egen konkurranseevne og få flere ben å stå på. Gjennom det nye selskapet vil vi dra nytte av hverandres kompetanse, forbedre tjenestene, tilby et bredere tjenestetilbud og ikke minst bli enda bedre på fremtidige anbud» sier daglig leder Arnt Otto Lie hos Rosenvik AS, konsernsjef Arne Øvereng i Norservice Holding AS, daglig leder Roar Vikvang i Fides AS og administrerende direktør Bjørn Kalmar Aasland i AS Reko.