Vi bygger nytt rehabiliteringssenter i Inderøy

Sommeren 2017 besluttet styret å bygge et helt nytt bygg på 3750 kvm på Kastvollen. Det nye senteret vil bli et av landets mest moderne rehabiliteringssentre, med gode treningsfasiliteter og 36 beboerrom. Senteret får også et eget dagrehabiliteringstilbud. Det nye bygget skal ferdigstilles oktober 2018 og vil bli satt i drift fra november. Senteret ble besluttet bygd etter at Kastvollen Rehabiliteringssenter AS signerte ny langtidskontrakt med Helse Midt-Norge sommeren 2017. Nedenfor ser du illustrasjonsbilde av bygget slik det vil bli. Dette moderne bygget i kombinasjon med den fantastiske beliggenheten og våre dyktige medarbeidere vil gjøre Kastvollen Rehabiliteringssenter til et av de mest attraktive i landet.