Vi markerer Verdensdagen for psykisk helse med eget seminar om «Raushet og arbeidsinkludering»

Velkommen til et spennende program 3. oktober på Dampsaga kulturhus

Vi byr på mange gode innledere fra Verdensdagen, NHO, Ringer i Vannet, Røde kors samt «Daglig Gleder» Heidi Klefstad. Vi håper du har anledning til å komme!

Påmelding til firmapost@reko.org.