Samarbeider mot utenforskap

Hvert år samarbeider Reko med over 100 trønderske bedrifter som åpner armene for arbeidssøkere som trenger en hjelpende hånd inn i arbeidslivet. I sommer ble også NTE med på laget.

To kvinner hilser med albuen
Foto: Bjørn Erik Øvrelid

–  Det skulle bare mangle om ikke vi, som er en så stor aktør i Trøndelag, skal ta imot personer på arbeidsutprøving, sier Vibeke Tronstad Selnes, som er leder for HR og organisasjonsutvikling i NTE.

Interne krefter

Reko er et kompetansesenter for mennesker som trenger litt ekstra hjelp for å komme seg inn i arbeidslivet. 

–  Det kan være mange grunner til at folk trenger bistand med å få seg en jobb, forteller Eva Berg, som er daglig leder i Reko Arbeid og Karriere.

De største gruppene Reko bistår, er 

  • ungdom som ikke har fullført videregående opplæring
  • voksne som må bytte jobb på grunn av helsemessige utfordringer
  • minoritetsspråklige som ikke har fått innpass i arbeidslivet og som trenger både arbeidsutprøving og språktrening

–  Det å hjelpe noen i utenforskapet å komme inn i arbeidslivet, går hånd i hånd med ambisjonene våre om å øke mangfoldet i NTE, sier Vibeke.

For at oppholdet skal bli best mulig, er det oppnevnt dedikerte ressurspersoner rundt om i NTE som har et særlig ansvar for de som er på arbeidsutprøving. Jobbkonsulentene i Reko skal bistå gruppen med ressurspersoner, og blant annet bistå dem med hvordan de skal jobbe med mangfold og inkludering.

Mer mangfold


Vibeke Selnes har god erfaring med å ta inn personer på arbeidsutprøving fra tidligere arbeidssteder.

–  Jeg vet at det å få inn noen utenfra, noen med andre perspektiver, er sunt for en organisasjon, sier hun.  Nå skal vi som jobber i NTE trene oss på å bli mer nysgjerrige, og på søke andre tilnærminger og andre perspektiv. Verdiene våre er Åpen, nær og pålitelig  – nå skal vi utøve verdiene våre i praksis! 

–  Mange av bedriftene vi jobber med, sier at de har så godt av å ha personer i arbeidsutprøving, supplerer Eva. – Det å få inn noen utenfra, gjør noe med arbeidsmiljøet. 

Målet med avtalen er at NTE skal bli mer mangfoldig. 

–  Mangfold er viktig for at NTE skal vokse ytterligere, og for at vi skal bli enda bedre på utvikling og innovasjon, mener Vibeke.  Skal vi speile samfunnet rundt oss, må vi både få bedre kjønnsbalanse og en bedre aldersbalanse. Et mer mangfoldig NTE vil også hjelpe oss å få mer kunnskap om hvem kundene våre er, og hva de vil ha. 

NTE ser også at mer mangfold er etterspurt internt i organisasjonen; og særlig blant de yngste ansatte. 

–  Vi får tydelige tilbakemeldinger om at det motiverer de unge at bedriften vår jobber verdibasert, at vi har en mangfoldig arbeidsstokk og at vi tar samfunnsansvar, sier Vibeke.  Det skal vi svare opp på! 

Får mange ut i arbeid

Reko samarbeider med over 400 bedrifter på Innherred og i Namdalen. Hvert år tar rundt 100 av disse bedriftene inn arbeidssøkere på arbeidsutprøving. De siste årene har omtrent 200 personer vært på arbeidsutprøving hvert år. Eva Berg 

For å matche arbeidssøkerne og arbeidsplassene best mulig, bruker jobbkonsulentene i Reko både kartleggings- og karriereveiledningsverktøy. Mange av de som er ute på arbeidsutprøving, får seg jobb etter utprøvingen. 

–  Målet vårt er at over halvparten av de som er på arbeidsutprøving, skal gå videre til jobb eller utdanning etterpå, forteller Eva.  Med unntak av pandemiåret 2020, har vi nådd målet de siste årene. 

Mange av de som er i arbeidsutprøving, har ikke kapasitet til å jobbe 100 %. Gjennom arbeidsutprøvingen får de vist at de fyller en rolle bedriften ikke var klar over at de hadde behov for. 

–  Mange av bedriftene vi jobber sammen med, oppretter mindre stillinger, for eksempel 20%-stillinger, til de som har vært i arbeidsutprøving hos dem, forklarer Eva.

Se lenger enn nesetippen

Mange trønderske bedrifter sliter med å få tak i nok kvalifiserte ansatte.

–  Det har vi i NTE også utfordringer med, sier Selnes.  Kanskje viser det seg at de vi skal ha inn på arbeidsutprøving kan være med og fylle det fremtidige behovet vi har? Vi har alt å vinne og ingenting å tape på å ta inn folk på arbeidsutprøving, og nå gleder vi oss skikkelig til å ta imot de første!

Vil du også ta inn folk på arbeidsutprøving? Ta kontakt med oss!