Digitalt jobbsenter

Velkommen til Digitalt Jobbsenter hos Reko Arbeid og Karriere 

Digitalt Jobbsenter består av digitale ressurser og verktøy for deg som er på vei mot jobb og utdanning. Du kan benytte verktøyene både på egenhånd og i samarbeid med din jobbkonsulent.

Relevante områder:

  1. aiLæring
  2. Karriereveiledning
  3. Utdanningsmuligheter
  4. Grunnleggende ferdigheter – kartleggingsverktøy
  5. Grunnleggende ferdigheter – læringsressurser
  6. Hvor finner du jobbene?
  7. CV, søknad og intervju
  8. Podcaster om arbeidsliv, karriere, studier og mental motivasjon

 

1. aiLæring – digitale kurs og kompetanseheving

aiLæring er en felles nasjonal læringsplattform for bedrifter som jobber med arbeid og inkludering.  Med aiLæring kan man delta på kurs og kompetanseheving når som helst og hvor som helst! 

Tilpasset opplæring og aktivitet

Læringsplattformen inneholder basiskompetansekurs, ulike fagkurs, sikkerhetskurs og diverse arrangementer og aktiviteter innen blant annet jobbsøking og motivasjon. Læringsplattformen er tilgjengelig både fra PC og mobil, og brukerne kan følge ulike opplæringsopplegg, både i tempo og tid, som det passer hver enkelt. Læringsplattformen legger til rette for såkalt blandet læring, slik at klasseromsundervisning kombineres med fleksibel kompetanseheving. aiLæring har også kompetansestyringsverktøy slik at kompetanseheving kan skreddersys for hver enkelt bruker, med rapporteringsmuligheter, tester, eksamener og kursbevis. 

Besøk aiLæring ved å klikke her.

For å bruke aiLæring må du registrere deg her: REGISTRERING PÅ AILÆRING

Hvis du trenger hjelp til registreringen kan du se denne videoen: HVORDAN REGISTRERE SEG PÅ AILÆRING

 

2. Karriereveiledning

På linkene under kan du finne informasjon om verktøy og metoder innen karriereveiledning.

https://metreno.com/users/login

Karriereverktøy brukes av karriereveiledere i hele Norge til å gjennomføre profesjonell digital karriereveiledning som fører til gode karrierevalg enten det gjelder skole, studier eller jobb. Kombiner Karriereverktøy med en kommunikasjonsplattform som Teams, Meets, Whereby, Skype osv. – og du har en optimal løsning for digital karriereveiledning uten å møtes fysisk. Karriereverktøy har bilder på alle yrker og utdanninger på samme måte som på annonser på finn.no , dette gjør det unikt enkelt og kraftfullt å bruke. Du kan også bruke det for å kartlegge og utvikle den Karrierekompetansen den enkelte trenger å utvikle for å mestre skolegang og studier eller jobb og karriere.

Demovideo Karriereveiledning Jobbvalg:
https://vimeo.com/409550308
Demovideo Karriereveiledning Skolevalg:
https://vimeo.com/409727065
Demovideo Karriereveiledning Studievalg:
https://vimeo.com/409726871
Demovideo Jobbmestring (Karrierekompetanse):
https://vimeo.com/409727330
Demovideo Skole og studiemestring (Karrierekompetanse):
https://vimeo.com/409727251

Vip24 innlogging

Vip24 er et online interessekartleggingsverktøy som brukes som grunnlag for karriereveiledning og arbeidslivsveiledning i et helseperspektiv, og inkluderer hele 24-timersmennesket. Meningsfull bruk av egne ressurser er en viktig friskfaktor og kilde til styrket helse, motivasjon, mestring og arbeidsglede. Fokuset er positivt og rettet mot den enkeltes sterke sider og muligheter. Kartleggingen har som mål å synliggjøre nye muligheter i jobb, studier og fritid, og kan senere brukes i medarbeidersamtaler, CV og jobbintervju.

Jobpics

Jobpics er et bildebasert interesseverktøy til bruk i karriereveiledning. Verktøyet kan være nyttig for jobbsøkere med lav norskkompetanse og/eller svake lese- og skriveferdigheter, jobbsøkere med begrensede digitale ferdigheter eller jobbsøkere som synes tekstbaserte verktøy er vanskelige å forstå. Jobpics er et godt utgangspunkt for samtale rundt yrkes- og utdanningsmuligheter. Jobpics er ikke en digital ressurs, men må utføres i samarbeid med din jobbkonsulent. Dersom du av ulike årsaker ikke kan treffe jobbkonsulenten din fysisk kan du allikevel utforske ulike yrker ved hjelp av jobbkompasset eller Mitt yrke på NRK

Jobbkompasset

Hvis du er usikker på hva du vil bli kan Jobbkompasset være et nyttig verktøy. Du velger et område du er interessert i og så hjelper verktøyet deg å finne yrker som passer. Kanskje finnes det yrker du ikke visste eksisterte?

Utdanningstesten – studie- og yrkesvalg

Slik har du kanskje ikke tenkt på utdanningsvalg?

«Karriereveiledning bidrar på veien!» – en filmsnutt om karriereveiledning.

Klikk på linken: https://youtu.be/5iafpsePdAk

 

3. Utdanningsmuligheter

På linkene under kan du utforske muligheter, portaler og ressurser for utdanning. 

Veien til fagbrev

Her får du en enkel beskrivelse av de mest aktuelle veiene til yrkeskompetanse på videregående nivå. Din alder og arbeidserfaring kan påvirke hvilke veier som er aktuelle for deg.

Søknadsfrister og viktige datoer – universitet og høgskole

Her finner du en oversikt over viktige datoer for deg som skal studere på universitet eller høgskole.

Utdanning.no

Her finner du en oversikt og informasjon over 354 ulike utdanningsmuligheter og du kan velge i 600 yrker. Om du har planer om å søke utdanning kan du bruke karakterkalkulatoren til å regne ut hvor mange studiepoeng du har, og raskt finne ut hvilke studiesteder som tilbyr det du er interessert i. På nettsiden finner du også en oversikt over de ulike måtene du kan ta fagbrev på, og det finnes også ulike verktøy for å kartlegge dine interesser.

vilbli.no

På vilbli.no kan du få informasjon om alt som gjelder videregående opplæring. Du finner en oversikt over alle utdanningsprogrammene du kan velge mellom, og du kan enkelt søke etter studieåret, fylket og nivået som er aktuelt for deg.  Du finner også informasjon om alt fra valg av fag, vurdering og vitnemål, søknadsfrister, inntaksregler med mer. Dersom du ønsker å ta fagbrev kan du lese om ulike måter å gjennomføre på, både i skole og bedrift. Om du har spørsmål om opplæring for voksne finner du informasjon rundt voksenrett, realkompetansevurdering, økonomi med mer.

Samordna opptak

Her kan du søke opptak til universiteter, høgskoler og fagskoler. Du finner informasjon om hvordan du får en studieplass, innlogging, opptakskrav og hvordan du laster opp dokumenter. Du kan også lese om poengkrav og hvordan de vurderes i konkurranse med andre som søker. På nettsiden ligger det en studieoversikt over inneværende år, informasjon for utenlandske studenter og viktige endringer som kan påvirke din søknad.

ung.no – utdanning

På ung.no finner du nyttig informasjon om det meste som berører deg som ung i Norge, og du kan enkelt finne svar på det du lurer på under oversikten «A til Å». For jobbsøkere er dette en nettside som raskt gir oversikt over utdanningsmuligheter og informasjon, og den har lenker til andre aktuelle nettsider, som for eksempel samordna opptak. Du finner aktuelle og relevante artikler som handler om det å velge utdanning og yrke, samt tips til hvordan du kan søke om sommerjobb.

https://nor.udir.no/kart/fylke/50

Her finner du en oversikt over alle opplæringskontorene i Trøndelag, slik at du raskt kan finne den kontaktinformasjonen som er relevant for deg. De ulike opplæringskontorene har et tett samarbeid med bedrifter, og de kan svare på spørsmål som handler om de ulike fagretningene.  I fanen ligger også en oversikt over alle godkjente opplæringsbedrifter som kan være aktuelle for lærlingplass.

https://okstrondelag.no/

OKS Trøndelag SA er et opplæringskontor som eies av medlemsbedriftene. Opplæringskontoret og medlemsbedriftene samarbeider om opplæring av lærlinger og lærekandidater. Du finner raskt en link til ledige lærlingplasser og kan innhente mer informasjon om bedrift, lærlingløpet, fag og søke lærlingplass.

Utdanning.no – det norske utdanningssystemet

Når du skal velge utdanning og yrke er det nyttig å få en god oversikt over hele utdanningssystemet og hvilke ulike veier du kan velge. Her finner du en enkel og oversiktlig modell der du kan trykke deg videre for mer informasjon.

3. Grunnleggende ferdigheter – kartleggingsverktøy

Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. REKO benytter blant annet Kompetanse Norge sine kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter.

Kartleggingsverktøy:

Ved hjelp av disse testene kan du få en pekepinn på dine grunnleggende ferdigheter. Resultat av testene gir også tips og råd for utvikling. Gjennom din jobbkonsulent har du fått informasjon om individuell hjelp og veiledning ved behov.

Lesetesten 

Dette er en ti minutters lesetest som kan gi deg en forståelse av hvor godt du leser. Se her for mer informasjon. 

Regnetesten 

Dette er en kort regnetest som kan gi deg en forståelse av dine regneferdigheter. Se her for mer informasjon.

Digitaltesten 

Dette er en kort test som kan gi deg en forståelse av ditt nivå innen digitale ferdigheter. Testen har to deler, en innledende del og en hoveddel. Resultatet på din innledende del bestemmer om du får en lettere eller vanskeligere hoveddel. Sluttresultatet viser ditt samlede nivå basert på læringsmål for grunnleggende digitale ferdigheter.

Muntligtesten 

Dette er en kort test som kan gi deg en forståelse av hvor god du er til å tale, lytte og kommunisere muntlig.

Mer omfattende kartlegging:

For mer omfattende kartlegging bruker Reko Arbeid og Karriere AS Netped sine verktøy Rådgiveren, Veilederen Basis og Veilederen. Rådgiveren, Veilederen Basis og Veilederen er screeningstester som krever at instruktøren er sertifisert, og REKO følger Nedpeds anbefaling om at systemet brukes av personer med nødvendig pedagogisk bakgrunn. Disse verktøyene krever brukernavn og passord, som du får av din jobbkonsulent.

Rådgiveren er et komplett helhetlig kartleggings- og rådgivningssystem for å kartlegge fagnivå i norsk, engelsk og matematikk hos elever fra 10 år til og med voksne. Kartleggingen kan avdekke eventuelle lærevansker, og er spesielt designet for å gi de riktigste rammer for testing av personer med ulike vansker, som f.eks ADHD, angst, og lese- og skrivevansker. Innlogging til Rådgiveren 

For minoritetsspråklige deltakere brukes Veilederen Basis som er en nettbasert pedagogisk test som kartlegger grunnleggende ferdigheter innen norsk, matematikk og samfunnskunnskap. Veilederen Basis måler fra nivå A1 til og med B1, og gir en beskrivelse av ferdigheter som man kan forvente på det aktuelle nivået. Innlogging til Veilederen 

4. Grunnleggende ferdigheter – læringsressurser

Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv.

Les og skriv 

Dette er et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive.

Regnehjelpen 

Dette er et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre i regning.

Nettvett  

Kurset er beregnet på alle som vil lære om hvordan man beveger seg trygt og sikkert på internett. Kurset gir en introduksjon til den grunnleggende ferdigheten digital kompetanse. Kurset gir deg økt digital dømmekraft og introduserer deg for ulike begreper som du møter i dagens samfunn.

Klar Tale  

Klar Tale er Norges eneste lettleste nyhetsavis. Stor skrift og enkelt språk gjør avisen lettere å lese enn andre aviser. De skriver om både Norge, verden, kultur og sport i tillegg til lengre temasaker.

www.digidel.no

Kurs- og opplæringpakker i grunnleggende digitale ferdigheter. Pakkene er fordelt på tre nivåer, nybegynner, litt øvet og øvet og er i tilgjengelig på flere språk.

www.elevkanalen.no/Public

Et nettsted med innhold av nyheter, fag, kahoot i tillegg til mange andre tema. Pålogging får du av din jobbkonsulent

https://www.fagbokforlaget.no/

Migranorsk: er et nettbasert læreverk i norsk og samfunnskunnskap på nivå A1, A2 og B1. Pålogging får du av din jobbkonsulent.

Begrepsbyggeren: https://orddrill.netped.no/AlternateLogon.aspxRedirectPage=https%3a%2f%2forddrill.netped.no%2fdefault.aspx

Begrepsbyggeren og Ordrill er nettressurser hvor du kan trene ordforråd, begreper knyttet til tema. Pålogging får du av din jobbkonsulent.

https://ndla.no/nb/

Et nettsted med åpne digitale læremidler for alle fag i videregående skole. Gratis pålogging

Yrkesnorsk 

Her finner du nyttige filmer, oppgaver og ressurser både for å øve norsk, men også til hjelp i dine jobbsøkeraktiviteter. Plattformen inneholder også mye nyttig informasjon om norsk arbeidsliv og det å være arbeidstaker. 

Se en filmsnutt om yrkesnorsk her: https://youtu.be/Snl5J4hLfkY

6. Hvor finner du jobbene?

Ved å bruke linkene under får du både oversikt over og mulighet til å søke på ledige jobber.

Webcruiter pålogging 

Med en Webcruiter-CV kan du søke jobb hos over 1400 skandinaviske arbeidsgivere. Mange offentlige bedrifter bruker Webcruiter til rekruttering. Har du først registrert din CV i Webcruiter så kan du hente den frem igjen ved en senere anledning. Se også brukerveiledning for søkere: Webcruiter brukerveiledning for søkere 

https://tinyurl.com/REKO-Jobb Link for deltakere i Reko Arbeid og Karriere

Facebook – NAV jobblyst

NAV Jobblyst består av jobbeksperter som hjelper unge jobbsøkere hele veien fra hvor du finner jobbene, hvordan du skriver CV og jobbsøknader til hvordan du gjennomfører jobbintervju. Sjekk også ut “how to”-videoene på NAV Jobblyst sin kanal på YouTube. Du kan også følge med på tips og triks på @navjobblyst på Snapchat. 

Facebook – Jobb i Trøndelag

Denne siden inneholder aktuelle saker fra NAV i Trøndelag, informasjon om arbeidsmarkedet og jobbmuligheter i fylket, innland og utland.

Facebook –  Jobb i Namdalen

Jobb i Namdalen er en tjeneste som leveres av Namdalsavisa. Her finner du ledige jobber i hele namdalsregionen.

Facebook har en egen funksjon hvor du kan få varsler om ledige jobber i ditt område. Når du åpner din profil finner du en funksjon som heter “Jobb”. Legg inn hvilket område, kategori og stillingstype du ønsker å bli varslet om ledige jobber.

Nav.no

På nav.no finner du oversikt over stillinger i hele landet. Er du fleksibel med jobbønske og arbeidssted øker mulighetene for å komme raskt i jobb. Du kan registrere CV og jobbprofil på nav.no. Mange arbeidsgivere er inne i NAV sin CV-base og ser etter nye medarbeidere. NAV søker også i basen når de hjelper arbeidsgivere med å finne nye medarbeidere. Du kan søke etter ledige stillinger og opprette varsel om ledige stillinger på nav.no.

Finn.no – jobb

Ved å opprette bruker på finn.no – jobb kan du registrere din CV, og du kan velge å være tilgjengelig i CV-base slik at arbeidsgivere kan finne deg. Her finner du også oversikt over ledige stillinger i hele landet.

7. CV, søknad og intervju

Her finner du linker som kan hjelpe deg når du jobber med CV og jobbsøknad og når du forbereder deg til jobbintervju.

Veien til jobb

Dette er et nettkurs som tar deg gjennom prosessen med å skrive en CV, søknad og referanseliste, samt se på de ulike måtene å finne de ledige jobbene på.

CV-nerden

CV-nerden er et nettsted med inspirerende og motiverende artikler om det å skrive CV og søknad og smarte måter å søke jobb på. Her ligger artikler som «Slik får du en FANTASTISK søknad» og «Slik får du en GLIMRENDE CV». Artiklene viser ulike måter å skrive CV og søknad på, med eksempler, slik at du lettere kan søke på en måte som gjør arbeidsgiver nysgjerrig på nettopp deg. CV-nerden har også eksempler på CVer og søknader, og gode strategier for deg som jobbsøker.

NAV – Eksempler på CV og søknad

NAV har samlet gode tips og råd om CV- og søknadsskriving på sin nettside. Her kan du finne råd om hvordan skrive en god søknad, hvordan lage en god CV og hvordan fylle hull i CVen. Du finner også informasjon om hvordan du skal hente inn den dokumentasjonen du trenger å legge ved søknaden, hvordan du bruker referanser og hvordan du kan kontakte bedrifter for å levere en åpen søknad.

NAV – Jobbintervjuforberedelser

Her får du tips til hvilke forberedelser du bør gjøre før et intervju, hvordan du kan øve deg på intervjusituasjonen, hvordan du skaper et godt førsteinntrykk hos arbeidsgiver og hvilke spørsmål det kan være nyttig å stille under intervjuet. Du får også tips til hvordan du kan vurdere din egen innsats etter intervjuet slik at du kan stille bedre forberedt neste gang.

NRK – Kroppsspråk – Jobbintervju

Kan kroppsspråket ditt sikre deg drømmejobben? I NRK-serien om kroppsspråk har turen kommet til jobbintervjuet. Programdeltaker Karl Andreas er med på et eksperiment. Kan han kontrollere nervøsiteten og bli trygg på jobbintervju hvis han jobber med kroppsspråket sitt?

Lurer du på hvordan du lykkes på jobbintervju? Ta en titt på denne filmen:

https://youtu.be/LoFQlgCYYk0

8. Podcaster om arbeidsliv, karriere, studier og mental motivasjon 

 

Å lytte til podcast er en fin måte å få ny kunnskap, inspirasjon og informasjon på. På denne siden finner du en samling podcaster som omhandler arbeidsliv, karriere, studier og motivasjon.  

Snakk om jobb! 

Norge – Lisa Wade 

En podcast for deg som er opptatt av alt som skjer, burde skje eller absolutt ikke må foregå på jobben. Lisa Wade er bedriftsrådgiver og har skrevet flere bøker om arbeidslivet 

På jobben 

Norge – Idèbanken 

Hvordan vi har det på jobben påvirker livene våre, helsen vår og kvaliteten på arbeidet. Enten du er leder eller ansatt vil du få nyttige tips og råd du kan ta med deg til din arbeidsplass 

Karriererådet 

Norge – Talent Media 

En podkast av Talent Media for unge voksne om å bygge egen karriere. Episoder på ca. et kvarter om hvordan finne jobb, hvordan få den, og hvordan utvikle seg i den. 

Mandagsmøtet 

Norge – Dagens Næringsliv 

En podcast om deg og arbeidslivet med DNs Eva Grinde og Nora Rydne. 

Jobben Din 

Norge – Delta og Shaw Media 

Jobben Din er en podkast fra Delta om hverdagsheltene i arbeidslivet. De synes ikke alltid like godt, men du merker når de ikke kommer på jobb. Her vil du treffe alle typer mennesker, oppleve lidenskapen de har for jobben sin, og få et innblikk inn i utfordringene de møter hver eneste dag. 

Karrierepodden med Kristine Ullebø 

Norge – VG 

Kristine Ullebø inviterer inspiererende gjester i studio for å prate om karriere. Hvordan kom de seg dit de er i dag? Hva driver dem? Er det trivsel, penger eller ambisjoner? Og har de noen gode råd for å lykkes? 

Studiepodden 

Norge – Lise Aaseth 

Til deg som kanskje ikke har klart å bestemme deg for hva du vil bli når du blir stor! Gjett hva – du er langt fra alene. Vi vet at det finnes et hav av muligheter der ute, og hva skjer da? Gjennom studiepodden skal vi prøve å hjelpe deg så godt vi kan til å navigere rundt i dette store landskapet av karriere- og studievalg! 

Oktav – en podcast for lærekandidater, elever og unge 

Opplæringskontoret Oktav, har i samarbeid med Smiløkka Arena og journalist Haakon Stevens, opprettet en ny podcast for våre lærekandidater, men også for alle andre elever og unge som sitter der ute et sted nå, og ikke har en jobb eller skole å gå til. 

Karriereveiledning med Elaine 

Norge – Elaine Bloom 

Podkast om karriereveiledning – hvordan finne din vei videre 

Mentaltrener Podcasten 

Norge – Frank Nilsen 

Lære noe nytt? Eller trenger du inspirasjon og en god historie? Hva gjør at noen mennesker klarer å presse seg til det ytterste, gå dypt inn i seg selv og hente krefter og vilje til å fortsette der de fleste ville gitt opp? I Mentaltrenerpodcasten møter du alt fra Harvard professorer og tidligere spesialagenter i FBI, til verdensmestere og «ulykkesfugler». Hør deres historier og få muligheten til å  lære hvordan du kan ta med deg deres tankesett, rutiner og øvelser tilbake i ditt eget liv, slik at du kan mestre dine egne utfordringer, nå dine mål og få balanse i livet. 

Motiverende Intervju 

Norge – Herman Egenberg 

Motiverende Intervju er en podkast om motivasjon og endring. Jeg er lege og bruker Helsedirektoratets anbefalte metode for å motivere gjestene mine til alt fra å leve sunnere til å finne kjærligheten. 

Klar Tale 

Norge – Klar Tale 

Klar tale er en lettlest ukeavis. Enklere språk gjør den lettere å lese enn andre aviser. Avisa Klar Tale kommer ut hver torsdag. Her kan du lytte til hele avisa. Følg også med på klartale.no. der får du lettleste nyheter hver dag.