For jobbsøker

Ønsker du å være i arbeid eller utdanning? Har du behov for karriereveiledning og arbeidsutprøving? Ønsker du veiledning og oppfølging for å nå dine mål om å delta i arbeid eller på skole?

Jobbkonsulentene i REKO Arbeid & Karriere jobber hver dag for at du som jobbsøker skal nå målene dine. Du styrer prosessen selv i samarbeid med din faste jobbkonsulent. Jobbkonsulenten vil hjelpe deg å se dine styrker og ferdigheter til hjelp for å finne en jobb. Sammen finner dere gode løsninger for at du skal være et skritt nærmere målet ditt.
REKO Arbeid & Karriere tilbyr veiledning og oppfølging for mennesker som ønsker å være i arbeidslivet. Vi samarbeider tett med næringslivet, og har over 400 samarbeidsbedrifter i regionen. Sammen legger vi til rette for at du kan prøve å arbeide i en ordinær bedrift. Du får hele tiden oppfølging og støtte fra din jobbkonsulent. Det er viktig for oss at du føler deg trygg og ivaretatt gjennom hele din deltakelse hos oss.
Har du lyst til å komme i kontakt med oss? Det er din NAV veileder som søker deg inn på REKO, og vi gjennomfører forhåndssamtale i forkant av oppstart hos oss.