For næringslivet

Ønsker du at din bedrift skal ta samfunnsansvar og finne arbeidstagere du ikke hadde funnet på vanlig måte?

Som samarbeidsbedrift i REKO Arbeid & Karriere kan din bedrift ta et stort samfunnsansvar ved å hjelpe mennesker til ordinært lønnet arbeid. I tillegg får bedriften mulighet til en trygg rekruttering når vår jobbkonsulent følger jobbsøker og bedrift tett gjennom arbeidspraksis – og i starten av det nye arbeidsforholdet. REKO Arbeid & Karriere kan veilede samarbeidsbedriftene gjennom søknader til NAV og andre.

Bemanning og rekruttering er sentralt i våre tjenester, og vi legger til rette for utprøving og opplæring av mulige nye medarbeidere i våre samarbeidsbedrifter. Vi tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft, og kobler det sammen med opplæring før, under og etter arbeidsutprøving.

Våre deltakere er jobbsøkere som av en eller annen grunn ikke kan være i den jobben de har hatt tidligere. Vi følger også ungdommer som ikke har gjennomført videregående opplæring. I tillegg hjelper vi personer som skal avklares til en eventuell uføregrad.
REKO Arbeid & Karriere samarbeider daglig med regionalt næringsliv, med både små og store bedrifter i alle bransjer. Per januar 2019 har Arbeid & Karriere ca 400 samarbeidsbedrifter innen både offentlig og privat næringsliv. Vårt gode samarbeid med ulike bedrifter gjør at vi dekker de fleste yrker i alle bransjer.
Gjennom REKO Arbeid & Karriere sin deltakelse i NHO sin rekrutteringsstrategi Ringer i vannet, tilbyr vi våre samarbeidsbedrifter kartlegging og oppfølging med tanke på rekruttering av nye medarbeidere fra arbeidsrettede tiltak. REKO Arbeid & Karriere har en egen jobbkonsulent som følger samarbeidsbedrifter og bedriftene i Ringer i vannet-samarbeidet.