For NAV

REKO Arbeid & Karriere er en arbeids- og inkluderingsbedrift, og vi leverer arbeidsrettede tiltak etter rammeavtale og kravspesifikasjon.

Vi har følgende arbeidsrettede tiltak:

  • AFT – Arbeidsforberedende trening
  • ARR – Arbeidsrettet rehabilitering
  • Jobbloftet – et samarbeid med NAV med ungdom som målgruppe
  • Veien til arbeid – et jobbsøkerkurs med teoridel og arbeidsutprøving
  • AMO-kurs: Arbeidsrettet norsk for minoritetsspråklige, med teoridel og arbeidsutprøving
Alle tiltak har arbeidsutprøving i ordinært arbeidsliv.

Vi tilbyr forhåndssamtale før innsøking i tiltak hos oss. I forhåndssamtalen får deltakere vite mer om mulighetene og de får mulighet til å stille spørsmål og bli kjent med oss.  se her for kontaktinformasjon med REKO.