Kunnskapsbedrift

REKO Arbeid & Karriere får dobbelt så mange ut i arbeid sammenlignet med bransjen.

REKO er fremst i landet fordi vi bruker ordinært arbeidsliv som løsningsarena for våre deltakere i 100% av tilfellene. Vår veilednings- og inkluderingskompetanse, samarbeid med næringsliv og bruk av kunnskapsbaserte metoder gjør at vi lykkes med å formidle 1 av 3 til ordinært lønnet jobb.

Vi skaper gode resultater fordi vi har kunnskapsrike ansatte.

Ansatte jobber kreativt og er fleksible i arbeid mot gode løsninger. Vi bruker kjente metoder med dokumentert effekt og jobber kontinuerlig med å forbedre oss.
Kvalitet og gode resultat får vi når vi som kunnskapsbedrift legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø, en ledelse som er støttende, riktig arbeidsutførelse og et godt markedsarbeid.
Vi skaper gode resultater med grunnlag i fokus på høy kompetanse hos våre ansatte, kreative og fleksible løsninger, at vi bruker virkningsfulle metoder og jobber kontinuerlig med forbedringer.