Om Reko Arbeid & Karriere

Vi hjelper ungdom og voksne å finne veien til arbeidslivet.

Vi gir deg veiledning for å komme i gang med karrierevalg, kartlegging av egne ressurser og tilretteleggingsbehov, etablere kontakt med din fremtidige arbeidsgiver, arbeidsutprøving på en ordinær arbeidsplass – og personlig oppfølging underveis.

Som deltager hos oss får du tildelt en jobbkonsulent som gir deg tett oppfølging. Våre jobbkonsulenter har bred kompetanse innen veiledning og oppfølging, tilretteleggingsmuligheter og arbeidsmarkedskunnskap. De samarbeider med lokalt næringsliv for å gi deg arbeidsutprøving og opplæring som passer for nettopp deg og dine behov. Vi har et stort kontaktnett innen alle bransjer og kan hjelpe deg å etablere kontakt med din fremtidige arbeidsgiver.

Bedrifter får en fast kontaktperson i samarbeid med oss. Vi tilbyr løsninger for næringslivet innen trygg rekruttering og inkludering av utenforskapet. Slik kan bedriftene trygt ta et større samfunnsansvar og bidra i inkluderingsdugnaden. Vi jobber med opplæring og kompetanseheving for nye medarbeidere til fordel for bedriftene. Til enhver tid har vi ca. 100 personer i ulike tiltak der fellesnevneren er at det ordinære arbeidslivet er vår løsningsarena. Dette lykkes vi med gjennom vårt nettverk med nærmere 400 samarbeidsbedrifter.

Vår største oppdragsgiver er NAV. Der har vi tilbud for sykemeldte og personer med nedsatt arbeidsevne. Vi samarbeider med flere kommuner om inkludering av innvandrere. I tillegg har vi erfaring fra samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune for ungdommer i videregående skole. For bedriftene leverer vi tjenester innen sykefraværsoppfølging, karriereveiledning og trygg rekruttering.

Som kunnskapsbedrift har vi gode erfaringer med å samarbeide med eksterne i flere prosjekt.  Der våre mål er å prøve ut og implementere kunnskapsbaserte metoder for å inkludere flere i arbeidslivet.

Hvis du lurer på hvordan du kan starte hos oss, ta kontakt så kan vi finne en løsning.