Om Reko Arbeid & Karriere

Vi hjelper ungdom og voksne å finne veien til arbeidslivet.

Vi gir deg veiledning for å komme i gang med karrierevalg, kartlegging av egne ressurser og tilretteleggingsbehov, etablere kontakt med din fremtidige arbeidsgiver, arbeidsutprøving på en ordinær arbeidsplass – og oppfølging underveis.

Som deltager hos oss får du tildelt en jobbkonsulent som gir deg tett oppfølging. Våre jobbkonsulenter har bred kompetanse innen veiledning og oppfølging, tilretteleggingsmuligheter og arbeidsmarkedskunnskap. De samarbeider med lokalt næringsliv for å gi deg arbeidsutprøving og opplæring som passer for nettopp deg og dine behov. Vi har et stort kontaktnett innen alle bransjer og kan hjelpe deg å etablere kontakt med din fremtidige arbeidsgiver.

Vår største oppdragsgiver er NAV. Der har vi tilbud for sykemeldte og personer med nedsatt arbeidsevne. Vi samarbeider også med Nord-Trøndelag fylkeskommune om oppfølging av elever som står i fare for å falle ut av videregående opplæring.  Vi samarbeider med flere kommuner om inkludering. Vi har til enhver tid ca. 100 personer i ulike tiltak der fellesnevneren er at det ordinære arbeidslivet er vår løsningsarena. Dette lykkes vi med gjennom vårt nettverk med nærmere 400 samarbeidsbedrifter.

Hvis du lurer på hvordan du kan starte hos oss, ta kontakt så kan vi finne en løsning.