REKO ungdom

REKO Arbeid & Karriere jobber kontinuerlig for å forbedre sin kunnskap for arbeid med ungdom og vi har flere tilbud rettet mot ungdom. Ungdomsprosjektet er et av dem.

Ungdomsprosjektet er et samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Tilbudet er for ungdom mellom 15 – 21 år med rett til videregående opplæring – som:

  • ikke har søkt eller tatt i mot elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæring i skole og bedrift
  • ikke er i arbeid
  • har tapt retten til skoleplass på grunn av utvisning eller hevet opplæringskontrakt

Vi tilbyr:

  • støtte for å strukturere hverdagen
  • støtte i håndtering av hverdagens gjøremål
  • trening i å ta egne beslutninger for å klare skole eller arbeidsliv, familieliv og sosial liv
  • individuell oppfølging og fellesskap i gruppeaktivitet
Som deltager i Ungdomsprosjektet vil du få oppfølging av en fast kontaktperson, og du vil få veiledning til å jobbe med din egen handlingsplan for å nå dine mål.
Vi tilbyr varierte aktiviteter og tema, som har det til felles at de leder deg fram imot aktiv deltagelse i eget liv.

Gjennom vårt store nettverk av samarbeidsbedrifter i lokalt næringsliv, kan vi tilby deg muligheter for læreplass, arbeidspraksis, jobbskygging, jobbmatch – og karriereveiledning gjennom individuell oppfølging. Vi tilrettelegger for at du får gjennomført videregående opplæring.
Vi samarbeider tett med de aktører som er viktige for at du skal nå dine mål.