Senter for arbeidsinkludering

AS REKO Senter for arbeidsinkludering tilbyr ulike tjenester rettet mot ungdom og voksne som ønsker hjelp til å finne veien til arbeidslivet!

Her kan du blant annet få veiledning i forhold til karrierevalg, bistand til kartlegging av egne ressurser, tilrettelegging i forhold til å etablere kontakt med din fremtidige arbeidsgiver,  utprøving i arbeidspraksis – og oppfølging underveis.

 

Arbeid og Karriere

I perioden som deltager hos oss, vil du få tett oppfølging av en av våre Jobbkonsulenter. Våre Jobbkonsulenter har en bred kompetanse i forhold til veiledning og tilrettelegging, og er i kontinuerlig samarbeid med lokalt næringsliv.

Vi har et stort kontaktnett med arbeidsgivere innen alle bransjer, og vi kan bistå deg i å etablere kontakt med din fremtidige arbeidsgiver. Vår største oppdragsgiver er NAV der  våre tilbud er innen Arbeidsrettede tiltak. Vi har også samarbeid med NTFK om oppfølging av elever i videregående skole samt at vi jobber med prosjektet Reko Integrering i samarbeid med kommunene. Vi har til enhver tid over 100 personer i arbeidsrettet tiltak gjennom Reko-programmet og gjennom vårt nettverk har vi tilgang til nærmere 400 bedrifter.