Arbeidspraksis

For å nå våre mål med å bistå mennesker ut i arbeid eller avklare deres arbeidsevne, benytter vi oss av arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv med oppfølging fra en fast Jobbkonsulent.  IMG_6547En praksisperiode er vanligvis tre måneder, og valg av arbeidsplass gjøres gjennom en kartlegging av kompetanse og interesser. I overgangen til arbeidsliv er vi en døråpner gjennom vårt nettverk av samarbeidsbedrifter i de fleste bransjer. Kanskje kan vi hjelpe deg til å finne drømmejobben.

Dette kan Rekos Jobbkonsulenter bistå med

  • Gjennomføring av interessetest og utprøving av ny yrkesretning
  • Avklare arbeidsevne etter langvarig sykdom eller fravær fra arbeidslivet
  • Få en fot innenfor en bedrift som kan være aktuell i jobbsøking
  • Skaffe nye referanser og en mer utfyllende CV
  • Gi en trygg overgang fra inaktivitet til arbeidslivet
  • En fast jobbkonsulent som bistår deg og arbeidsgiver underveis i praksisen
  • Jobbsøking i etterkant av arbeidspraksis: sette opp en plan, skrive gode søknader, trene på intervjusituasjon m.m
  • Rekrutteringsmuligheter via våre samarbeidsbedrifter

Om du ønsker et samarbeid med oss gjøres dette via søknad gjennom NAV. Er du tilknyttet en veileder på NAV kan du diskutere dette med dem. Ønsker mer informasjon kan du ringe vårt sentralbord på 74 17 01 00.