Arbeidsrettet Rehabilitering

AS REKO tilbyr 4 uker skreddersydd arbeidsrettet rehabilitering med fokus på forholdet mellom arbeid og helse for deltakerne. Hver enkelt deltaker styrer sin egen prosess for å komme seg tilbake til ordinært arbeid i tett samarbeid med jobbkonsulent.Faglig kompetanse_gruppetrening

Tiltaket styrker den enkelte deltakers arbeidsevne og bidrar til mestring av helserelaterte og sosiale utfordringer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Målet med tiltaket er at deltaker skal komme i eller forbli i arbeid. Tiltaket kan forlenges i ytterligere 4 +4 uker.

 

I tiltaket får deltakere:
  • Individuell oppfølging av egen jobbkonsulent
  • Gruppetilbud i ulike tema prioritert ut fra egen deltakerstyrt ukeplan
  • Individuelt tilrettelagt trening av fysioterapeut
  • Karriereveiledning som styrker egen motivasjon og egne muligheter
  • Bistand til kartlegging og tilrettelegging av fysisk og psykisk arbeidsmiljø hos nåværende eller fremtidig arbeidsgiver
  • Arbeidsutprøving i bedrift etter jobbmatch

Tilbudet er på dagtid 5 dager i uka og er diagnoseuavhengig.

For å bli deltaker i arbeidsrettet rehabilitering henvises du fra din NAV veileder, men ta gjerne kontakt med Gunhild Hammer på telefon 413 29688 for en prat om tiltaket og mer informasjon.