Tilbud spesielt rettet mot ungdom

AS Reko har som ambisjon å utvikle tidsaktuelle tilbud, både for ungdom og voksne som ønsker bistand til å få utnyttet sitt potensiale i arbeidsmarkedet. Nedenfor finner du en kort presentasjon av flere tilbud som vi tilbyr spesielt rettet mot ungdom.

MedTek

Samarbeidsprosjekt med Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Reko har sammen med samarbeidspartner Fides fått tildelt en kontrakt om bistand til oppfølging av ungdom med rett til videregående opplæring i alderen 15 – 21 år – som ikke har søkt eller tatt i mot elev- eller læreplass, har avbrutt opplæring i skole og bedrift, ikke er i arbeid eller har tapt retten på grunn av utvisning eller hevet kontrakt. Prosjektet startet i april 2016.

Hjerterknekten

Café Hjerterknekten i Steinkjer er en arbeidsrettet arena for Ungdom 18-30 år, etablert i et samarbeid mellom NAV Steinkjer, Jarlegården Oppfølgingssenter og AS REKO.

Målet med Café Hjerterknekten er å tilby ungdom arbeidsutprøving innen salg og service, og oppgaver relatert til Café-drift. Her får du som deltager opparbeidet deg en fersk arbeidserfaring, samt en referanse fra daglig leder på kaféen.

Det er til enhver tid plass for 4 ungdommer i arbeid på Hjerterknekten, og får å få plass her må man henvende seg til NAV veileder for innsøking.

Jobbloftet

Jobbloftet er et tilbud i Namsos til ungdommer mellom 18 – 30 år med behov for ekstra tilpasset innsats og skreddersøm.  Målgruppen er ungdommer som har gått lenge arbeidsledig eller ikke har vært i arbeid etter avbrutt eller endt skolegang.

Jobbloftet er brukerstyrt og ungdommene bestemmer selv innhold, veivalg og aktiviteter. Hver dag møtes man til felles frokost og planlegging av dagens gjøremål.

På Jobbloftet kan vi tilby et variert og skreddersydd tilbud med spennende innhold. Ungdommene jobber med karrierevalg, drømmer, yrkesvalg, kompetansebehov, økonomi, hverdagsstruktur, rutiner, cv og jobbsøknad. Vi tilbyr arbeidsinkludering i ekstern arena som vil gi mulighet til påfyll av arbeidserfaring i tillegg til at ungdommene får bekreftet riktig veivalg – yrkesvalg.

Målet med Jobbloftet er at ungdommene kommer ut i jobb, får praksis og søker videregående eller høyskole. Ønsker du mer informasjon eller plass på Jobbloftet så ta kontakt med ungdomsteamet NAV Namsos.

Dekor

Yolo

YOLO er et gruppetilbud for ungdommer som ikke går på skole eller er i jobb – men som ønsker å bli en del av et skole- eller arbeidsmiljø. YOLO er hver dag i en bestemt periode. Da møtes gruppa til faste tider og har måltid og aktiviteter i lag. Ordinære bedrifter brukes aktivt i programmet gjennom å presentere egen bedrift, fortelle om jobbmuligheter og hva de ser etter hos en arbeidssøker.

Ungdommenes egne verdier, valg og holdninger til arbeidsliv og utdanning gir grunnlag til innholdet i programmet. I perioden har hver enkelt deltaker individuell oppfølging spesielt i forhold til å få kontakt med skole. Innsøking skjer gjennom NAV og i forkant av oppstart ønsker REKO å ha en samtale med hver enkelt deltaker.