Karriereveiledning

Med utgangspunkt i din nåsituasjon vil vi sammen se på fremtidige muligheter. Gjennom personlige møter og samtaler, og med bruk av ulike program, vil vi gi deg veiledning basert på dine verdier, interesser, ønsker og egenskaper. Dette håper vi kan hjelpe deg videre i riktig retning.

Karriereveiledning er spesialisert veiledning rettet mot karrierevalgsituasjoner som bl.a. bytte av jobb, tilpasninger i jobb og tilbakeføring til jobb. Karriereveiledning er en viktig del av fremtidens arbeidsmåte innenfor felt som driver med tilbakeføring til arbeid (arbeidsinkludering) og arbeid med å tilrettelegge for å hindre utstøting fra arbeidslivet. Vi har plukket ut de områdene som er mest sentrale når det gjelder karriereveiledning og bruker et gjennomtestet veiledningsverktøy i prosessen.

På bildet ser du to av våre dyktige Jobbkonsulenter i faglig diskusjon.