Reko Integrering

Senter for Arbeidsinkludering AS REKO er en aktør som kan hjelpe de fleste inn i arbeidslivet – dette gjelder også innvandrere som ønsker å komme ut i arbeidslivet. Vi har mange og gode avtaler med bedrifter som gjør at vi kan hjelpe den enkelte til å få arbeidserfaring og nødvendig kunnskap for å få jobb.
Narvesen

Den enkelte får hjelp til å skaffe dokumentasjon fra tidligere arbeid, karriereveiledning fra sertifiserte jobbkonsulenter, muligheter til å få mer utdanning og praksis i arbeid.
Vi er nærmere 20 jobbkonsulenter som har bred kompetanse innen veiledning, oppfølging, tilrettelegging, undervisning og markedsarbeid. Vår kompetanse brukes utelukkende for å styrke den enkeltes mulighet for arbeid og mestring

Vi samarbeider daglig med bedrifter i regionen og har nærmere 400 gode samarbeidsbedrifter i hele fylket.

Ta kontakt med oss for mer informasjon: Gunhild.hammer@reko.org
Telefon 413 29688.